PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 374kWORD 60k
7.12.2015
PE574.503v01-00
 
B8-1433/2015

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la depresie


Aldo Patriciello

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la depresie  
B8-1433/2015

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 35 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 168 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât depresia care afectează cetățenii europeni are un cost pentru economia europeană, estimat la 92 de miliarde EUR, dintre care 54 de miliarde sunt costuri indirecte legate de absențele profesionale;

B.  întrucât, deși aceste date arată cât de răspândită este această patologie, numai o mică parte dintre persoanele afectate urmează tratamentele necesare pentru a se vindeca;

C.  întrucât o astfel de situație este dăunătoare sănătății persoanelor și are, de asemenea, consecințe economice, provocate de cheltuielile necesare pentru a aborda fenomene, cum ar fi absența de la locul de muncă și nerealizarea unor tratamente adecvate,

1.  solicită Comisiei să propună un studiu actualizat privind acest subiect și un program de informare a cetățenilor referitor la respectivul studiu, în special cu privire la cauzele și consecințele depresiei și tratamentele disponibile.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate