NÁVRH UZNESENIA
PDF 158kWORD 59k
7.12.2015
PE574.503v01-00
 
B8-1433/2015

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o depresii


Aldo Patriciello

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o depresii  
B8-1433/2015

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 35 Charty základných práv EÚ,

–  so zreteľom na článok 168 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže výskyt depresie u európskych občanov predstavuje pre európsku ekonomiku náklady vo výške približne 92 miliárd EUR, z čoho 54 miliárd EUR súvisí s nepriamymi nákladmi v prípade neprítomnosti v práci;

B.  keďže napriek tomu, že tieto čísla dokazujú všeobecnú rozšírenosť tohto ochorenia, len malá časť postihnutých ľudí podstupuje liečbu nevyhnutnú na vyliečenie;

C.  keďže takýto stav škodí nielen ľudskému zdraviu, ale má aj negatívne ekonomické dôsledky vyplývajúce z výdavkov nevyhnutných na riešenie situácií, ako sú neprítomnosť v práci a neprimeraná liečba;

1.  vyzýva Komisiu, aby navrhla aktualizovanú štúdiu o tejto otázke, ako aj program informovania verejnosti, najmä pokiaľ ide o príčiny a dôsledky depresie a dostupnú liečbu.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia