FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 153kWORD 57k
7.12.2015
PE574.503v01-00
 
B8-1433/2015

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om depression


Aldo Patriciello

Förslag till Europaparlamentets resolution om depression  
B8-1433/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 35 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

–  med beaktande av artikel 168 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Förekomsten av depressioner hos EU-medborgarna beräknas kosta den europeiska ekonomin 92 miljarder euro, varav 54 miljarder i indirekta kostnader på grund av sjukfrånvaro.

B.  Trots att dessa siffror visar att sjukdomen är mycket utbredd är det bara en minoritet av de drabbade personerna som genomgår den behandling som krävs för att de ska må bättre.

C.  Denna situation är skadlig inte bara för personernas hälsa, utan också för ekonomin, med tanke på att det behövs stora resurser för att betala kostnaderna för sjukfrånvaron och för att förbättra den bristfälliga behandlingen.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en uppdaterad studie i ämnet och att utarbeta ett program med information till allmänheten. Särskild tonvikt bör här läggas på depressionens orsaker och konsekvenser och på den behandling som finns att tillgå.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy