ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 458kWORD 60k
12.12.2015
PE574.505v01-00
 
B8-1435/2015

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно отношенията с Турция


Мари-Кристин Арнотю

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно отношенията с Турция  
B8-1435/2015

Европейският парламент,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от октомври 2014 г., озаглавено „Стратегия за разширяване и основни предизвикателства през периода 2014-2015 г.“,

–  като взе предвид доклада относно напредъка на Турция през 2013 г.,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

А.  като има предвид, че от пет години насам Турция оказва постоянна подкрепа на различни въоръжени терористични ислямистки групировки, които сеят хаос в Сирия;

Б.  като има предвид, че Турция свали руски изтребител, който бомбардираше тези терористични групи;

В.  като има предвид, че множество информации дават основание да се мисли, че Турция купува петрол от терористичната организация "Ислямска държава";

Г.  като има предвид, че от юли 2015 г. насам турското правителство извърши множество беззакония срещу своето собствено население, по-специално срещу кюрдското и алевитското малцинство;

1.  призовава Европейския съюз незабавно да замрази 14-те глави от преговорите за присъединяването на Турция към Съюза, които остават отворени до ден днешен;

2.  призовава Еворпейския съюз да предприеме икономически санкции срещу Турция;

3.  призовава заместник-председателя да прикани НАТО за изключване на Турция от организацията;

4.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, на Съвета и на държавите членки.

Правна информация - Политика за поверителност