FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 155kWORD 57k
12.12.2015
PE574.505v01-00
 
B8-1435/2015

jf. forretningsordenens artikel 133


om forbindelserne med Tyrkiet


Marie-Christine Arnautu

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om forbindelserne med Tyrkiet  
B8-1435/2015

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse fra oktober 2014 "Udvidelsesstrategi og vigtigste udfordringer 2014-2015",

–  der henviser til fremskridtsrapport 2013 for Tyrkiet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at Tyrkiet i fem år vedvarende har støttet forskellige væbnede islamistiske terrorgrupper, som spreder kaos i Syrien;

B.  der henviser til, at Tyrkiet nedskød et russisk jægerfly, som bombede disse terrorgrupper;

C.  der henviser til, at meget tyder på, at Tyrkiet køber olie af terrorgruppen "Islamisk Stat";

D.  der henviser til, at den tyrkiske regering siden juli 2015 har begået adskillige overgreb mod sin egen befolkning, navnlig det kurdiske mindretal og alawimindretallet;

1.  opfordrer Den Europæiske Union til omgående at fastfryse 14 forhandlingskapitler om Tyrkiets tiltrædelse af Unionen, som fortsat er åbne;

2.  opfordrer Den Europæiske Union til at indføre økonomiske sanktioner over for Tyrkiet;

3.  opfordrer næstformanden til at anmode NATO om at udelukke Tyrkiet fra organisationen;

4.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen og Rådet samt medlemsstaterne.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik