RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 152kWORD 57k
12.12.2015
PE574.505v01-00
 
B8-1435/2015

vastavalt kodukorra artiklile 133


suhete kohta Türgiga


Marie-Christine Arnautu

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek suhete kohta Türgiga  
B8-1435/2015

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni 2014. aasta oktoobris avaldatud teatist „Laienemisstrateegia ja peamised ülesanded aastatel 2014–2015”,

–  võttes arvesse Türgi 2013. aasta eduaruannet,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et Türgi on viis aastat pidevalt toetanud eri islamiterroristide relvarühmitusi, kes külvavad Süürias kaost;

B.  arvestades, et Türgi tulistas alla Venemaa sõjalennuki, kes pommitas terrorirühmitusi;

C.  arvestades, et on arvukalt vihjeid selle kohta, et Türgi ostab terrorirühmituselt Islamiriik naftat;

D.  arvestades, et Türgi valitsus on 2015. aasta juulist alates pannud toime mitmeid vägivallaakte oma rahva, eelkõige kurdi ja aleviitide vähemuste vastu;

1.  nõuab, et Euroopa Liit külmutaks viivitamata Türgi Euroopa Liiduga ühinemise läbirääkimiste need 14 peatükki, mis on veel praegu avatud;

2.  nõuab, et Euroopa Liit kehtestaks Türgi vastu majandussanktsioonid;

3.  nõuab, et komisjoni asepresident taotleks Türgi väljaheitmist NATOst;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile, nõukogule ja liikmesriikidele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika