PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 386kWORD 59k
12.12.2015
PE574.505v01-00
 
B8-1435/2015

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl santykių su Turkija


Marie-Christine Arnautu

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl santykių su Turkija  
B8-1435/2015

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. spalio mėn. Komisijos komunikatą „Plėtros strategija ir pagrindiniai uždaviniai 2014–2015 m.“,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. Turkijos pažangos ataskaitą,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi Turkija jau penkerius metus nuolat remia įvairias ginkluotas islamo teroristų grupuotes, keliančias chaosą Sirijoje;

B.  kadangi Turkija numušė Rusijos naikintuvą, kuris bombardavo šias teroristines grupuotes;

C.  kadangi yra daug ženklų, leidžiančių manyti, kad Turkija iš teroristų grupuotės „Islamo valstybė“ perka naftą;

D.  kadangi nuo 2015 m. liepos mėn. Turkijos vyriausybė dažnai vykdė represijas prieš savo šalies gyventojus, būtent prieš kurdų ir alevitų mažumas;

1.  prašo, kad Europos Sąjunga nedelsiant įšaldytų Turkijos stojimo į Sąjungą derybas dėl 14 skyrių, kurie šiuo metu vis dar yra atidaryti;

2.  prašo, kad Europos Sąjunga Turkijai nustatytų ekonomines sankcijas;

3.  prašo Komisijos pirmininko pavaduotojos pasiūlyti NATO pašalinti Turkiją iš šios organizacijos;

4.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, Tarybai ir valstybėms narėms.

 

Teisinė informacija - Privatumo politika