FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 228kWORD 57k
12.12.2015
PE574.505v01-00
 
B8-1435/2015

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om förbindelserna med Turkiet


Marie-Christine Arnautu

Förslag till Europaparlamentets resolution om förbindelserna med Turkiet  
B8-1435/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens meddelande från oktober 2014 Strategi för utvidgningen och huvudfrågor 2014–2015,

–  med beaktande av 2013 års framstegsrapport om Turkiet,

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Turkiet stödjer sedan fem år tillbaka flera olika beväpnade islamistiska terroristgrupper som sprider kaos i Syrien.

B.  Turkiet har skjutit ner ett ryskt jaktplan som bombarderade dessa terroristgrupper.

C.  Det finns flera indikationer på att Turkiet köper olja från terroristgruppen Islamiska staten.

D.  Den turkiska regeringen har sedan juli 2015 begått flera övergrepp mot den egna befolkningen, särskilt mot de kurdiska och alevitiska minoriteterna.

1.  Europaparlamentet begär att Europeiska unionen omedelbart fryser de 14 förhandlingskapitel avseende Turkiets anslutning till EU, som fortfarande är öppna.

2.  Europaparlamentet begär att Europeiska unionen inför ekonomiska sanktioner mot Turkiet.

3.  Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten att framföra krav på Turkiets uteslutning ur Nato.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, rådet och medlemsstaterna.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy