NÁVRH USNESENÍ
PDF 242kWORD 60k
15.12.2015
PE574.506v01-00
 
B8-1436/2015

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o některých aspektech organizace pracovní doby ve zdravotnictví a v nemocnicích


Gianluca Buonanno

Návrh usnesení Evropského parlamentu o některých aspektech organizace pracovní doby ve zdravotnictví a v nemocnicích  
B8-1436/2015

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že směrnice 2003/88/ES ukládá přísná omezení ohledně organizace pracovní doby ve zdravotnictví a v nemocničním odvětví, když zejména zakazuje turnusy a přehnaně dlouhé pracovní směny, jež by mohly negativně ovlivnit pozornost zdravotnických pracovníků a úspěšný výsledek jejich práce;

B.  vzhledem k tomu, že mnohé nemocniční struktury a správy musí čelit vážnému nedostatku personálu a nemožnosti plnit vlastní povinnosti vyplývající z evropského paktu stability a růstu;

C.  vzhledem k tomu, že existují četné případy urgentních zákroků a transplantací, jež se nemohly uskutečnit v důsledku uplatnění výše uvedené směrnice a kvůli nedostatku finančních zdrojů na personální rozšíření;

1.  vyzývá Evropskou komisi, aby vyvinula příslušné úsilí, aby mohla být směrnice 2003/88/ES změněna a mohly být zavedeny výjimky z této směrnice na základě nezbytnosti, naléhavosti a vážného a bezprostředního nebezpečí pro zdraví a život pacienta a nemocného.

Právní upozornění - Ochrana soukromí