FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 152kWORD 57k
15.12.2015
PE574.506v01-00
 
B8-1436/2015

jf. forretningsordenens artikel 133


om visse aspekter af tilrettelæggelsen af arbejdstiden for sundheds- og hospitalspersonale


Gianluca Buonanno

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om visse aspekter af tilrettelæggelsen af arbejdstiden for sundheds- og hospitalspersonale  
B8-1436/2015

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at direktiv 2003/88/EF fastsætter strenge grænser for tilrettelæggelsen af arbejdstiden på sundheds- og hospitalsområdet og bl.a. forbyder skifteholdsarbejde og arbejdstider ud over et vist timeantal, eftersom sådant indebærer risiko for sundhedspersonalets koncentrationsevne og dermed for resultatet af deres arbejde;

B.  der henviser til, at mange hospitalsstrukturer og -forvaltninger har store problemer med personalemangel og ikke er i stand til at dække deres personalebehov på grund af den europæiske stabilitets- og vækstpakke;

C.  der henviser til, at mange hasteindgreb og transplantationer ikke har kunnet gennemføres på grund af ovennævnte direktiv og manglen på finansielle ressourcer til udvidelse af personalet;

1.  opfordrer Kommissionen til at træffe foranstaltninger til at ændre direktiv 2003/88/EF, således at der gives mulighed for at fravige dets bestemmelser, hvor det er nødvendigt på grund af en nødsituation eller alvorlig og overhængende fare for patientens eller den syges sundhed og liv.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik