RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 147kWORD 57k
15.12.2015
PE574.506v01-00
 
B8-1436/2015

vastavalt kodukorra artiklile 133


tervishoiu- ja haiglasektori tööaja korraldamise teatavate aspektide kohta


Gianluca Buonanno

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek tervishoiu- ja haiglasektori tööaja korraldamise teatavate aspektide kohta  
B8-1436/2015

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et direktiiviga 2003/88/EÜ kehtestatakse ranged piirangud tööaja korraldamisele tervishoiu- ja haiglasektoris, kuna sellega keelatakse konkreetselt liiga pikad töövahetused ja -ajad, mis võivad kahjustada tervishoiutöötajate tähelepanuvõimet ja häid töötulemusi;

B.  arvestades, et haiglastruktuurid ja -juhtkonnad peavad toime tulema tõsise töötajate puudusega ja neil ei ole võimalik seda korvata Euroopa stabiilsuse ja kasvu pakti tõttu;

C.  arvestades, et paljudel juhtudel on nimetatud direktiivi kohaldamise ja töötajaskonna suurendamisest tingitud rahaliste vahendite puudumise tõttu jäänud tegemata kiireloomulised operatsioonid ja siirdamised;

1.  kutsub Euroopa Komisjoni üles aktiivselt tegutsema, et direktiivi 2003/88/EÜ saaks muuta ja näha selles ette erandid vajaduse, kiireloomulisuse ning patsiendi ja haige tervisele ja elule tõsise ja vahetu ohu korral.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika