PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 146kWORD 57k
15.12.2015
PE574.506v01-00
 
B8-1436/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


tietyistä terveydenhuoltoalan ja sairaaloiden työaikojen järjestämistä koskevista seikoista


Gianluca Buonanno

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys tietyistä terveydenhuoltoalan ja sairaaloiden työaikojen järjestämistä koskevista seikoista  
B8-1436/2015

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että direktiivissä 2003/88/EY asetetaan tiukat rajat terveydenhuolto-alan ja sairaaloiden työaikojen järjestämiselle ja että siinä kielletään erityisesti liian pitkät työvuorot ja työajat, jotka saattaisivat heikentää terveydenhuoltoalan työntekijöiden huomiokykyä ja haitata heidän työnsä onnistunutta suorittamista;

B.  ottaa huomioon, että monien sairaaloiden hallinnossa kamppaillaan vaikean henkilöstöpulan kanssa ja ettei uutta henkilöstöä pystytä palkkaamaan Euroopan vakaus- ja kasvusopimuksen vuoksi;

C.  ottaa huomioon, että on ilmennyt useita tapauksia, joissa kiireellisiä toimenpiteitä tai elinsiirtoja ei ole pystytty suorittamaan edellä mainitun direktiivin soveltamisen vuoksi ja lisähenkilöstön palkkaamiseksi tarvittavien varojen puuttuessa;

1.  kehottaa komissiota ryhtymään toimiin direktiivin 2003/88/EY muuttamiseksi siten, että siinä säädettäisiin poikkeuksista, joita sen soveltamisesta voitaisiin tarvittaessa tehdä kiireellisissä tapauksissa, joissa potilaan terveys ja henki ovat vakavassa ja välittömässä vaarassa.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö