PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 383kWORD 59k
15.12.2015
PE574.506v01-00
 
B8-1436/2015

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo ligoninėse ir sveikatos priežiūros įstaigose aspektų


Gianluca Buonanno

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo ligoninėse ir sveikatos priežiūros įstaigose aspektų  
B8-1436/2015

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi Direktyvoje 2003/88/EB nustatytos griežtos darbo laiko organizavimo ligoninėse ir sveikatos priežiūros įstaigose taisyklės, pvz., draudžiamos labai ilgos pamainos ir darbo valandos, nes dėl to gali susilpnėti sveikatos priežiūros darbuotojų dėmesys ir darbas gali būti atliekamas prasčiau;

B.  kadangi daugelyje sveikatos priežiūros įstaigų ir ligoninių susiduriama su didelėmis darbuotojų trūkumo keliamomis problemomis, tačiau jų negalima išspręsti dėl Europos Stabilumo ir augimo pakto;

C.  kadangi galima pateikti daug pavyzdžių, kai skubios operacijos ar organų persodinimo operacijos negalėjo būti atliktos dėl to, kad taikoma minėtoji direktyva, ir dėl to, kad trūksta lėšų įdarbinti daugiau personalo;

1.  ragina Komisiją imtis veiksmų, kad būtų pakeista Direktyva 2003/88/EB ir kad būtinais ir skubiais atvejais, kai kyla pagrįsta ir labai didelė rizika paciento sveikatai ir gyvybei, būtų leidžiama taikyti išimtis.

Teisinė informacija - Privatumo politika