ONTWERPRESOLUTIE
PDF 151kWORD 57k
15.12.2015
PE574.506v01-00
 
B8-1436/2015

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over bepaalde aspecten van de werktijden van gezondheidswerkers en ziekenhuizen


Gianluca Buonanno

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over bepaalde aspecten van de werktijden van gezondheidswerkers en ziekenhuizen  
B8-1436/2015

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat Richtlijn 2003/88/EG strikte regels bevat voor de organisatie van de werktijden van gezondheidswerkers en ziekenhuizen en met name buitensporig lange werktijden verbiedt die tot verminderde oplettendheid van gezondheidswerkers en het welslagen van hun werk zouden kunnen leiden;

B.  overwegende dat veel ziekenhuizen te kampen hebben met een ernstig personeelstekort en dat niet kunnen oplossen als gevolg van het Europees Stabiliteits- en groeipact;

C.  overwegende dat talrijke ingrepen en transplantaties niet uitgevoerd konden worden als gevolg van de toepassing van genoemde richtlijn en het gebrek aan financiële middelen om het personeelsbestand uit te breiden;

1.  verzoekt de Commissie zich ervoor in te zetten dat Richtlijn 2003/88/EG kan worden gewijzigd en kan voorzien in uitzonderingen voor gevallen waarin sprake is van noodzaak, urgentie en ernstig en onmiddellijk gevaar voor de gezondheid en het leven van patiënten en zieken.

Juridische mededeling - Privacybeleid