NÁVRH UZNESENIA
PDF 243kWORD 59k
15.12.2015
PE574.506v01-00
 
B8-1436/2015

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o niektorých aspektoch organizácie pracovného času v zdravotníctve a v nemocniciach


Gianluca Buonanno

Uznesenie Európskeho parlamentu o niektorých aspektoch organizácie pracovného času v zdravotníctve a v nemocniciach  
B8-1436/2015

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže smernica 2003/88/ES ukladá prísne obmedzenia, pokiaľ ide o organizáciu pracovného času v zdravotníctve a v sektore nemocníc a najmä zakazuje turnusy a prehnane dlhý pracovný čas, čo by mohlo negatívne ovplyvniť pozornosť zdravotníckych pracovníkov a úspešný výsledok ich práce;

B.  keďže mnohé nemocničné štruktúry a vedenia musia čeliť vážnemu nedostatku personálu a nemožnosti plniť vlastné povinnosti v dôsledku európskeho paktu stability a rastu;

C.  keďže existujú početné prípady urgentných zákrokov a transplantácií, ktoré sa nemohli uskutočniť v dôsledku uplatňovania uvedenej smernice a nedostatku finančných zdrojov na personálne rozšírenie;

1.  vyzýva Európsku komisiu, aby vyvinula úsilie s cieľom zmeniť smernicu 2003/88/ES a zaviesť výnimky z tejto smernice na základe nevyhnutnosti, naliehavosti a vážneho a bezprostredného nebezpečenstva pre zdravie a život pacienta a chorého.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia