ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 463kWORD 61k
14.12.2015
PE574.523v01-00
 
B8-0003/2016

съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно рисковете, произтичащи от значителното увеличаване на вноса на несертифицирано дълготрайно прясно мляко, което причинява вреди за търговския знак „Made in Italy“


Мара Бицото

Предложение за резолюция относно рисковете, произтичащи от значителното увеличаване на вноса на несертифицирано дълготрайно прясно мляко, което причинява вреди за търговския знак „Made in Italy“  
B8-0003/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.  като има предвид предупреждението, отправено от Националната конфедерация на директните производители (Coldiretti) на 10 ноември, според което 3,5 милиона литри нискокачествено мляко достигат всеки ден Италия, за да бъдат преработени, без каквото и да било обозначаване на произхода, в италиански млечни продукти, като така се заблуждават както потребителите, така и производителите на италианско прясно мляко, и като има предвид, че три от всеки четири опаковки дълготрайно прясно мляко в италианските супермаркети имат несертифициран чуждестранен произход;

Б.  като има предвид, че тази „млечна война“ причинява за Италия тежки финансови загуби и загуби на работни места, които се дължат на нелоялната конкуренция на евтино вносно мляко, чиято цена се равнява на 10 % от тази на италианското производство, поради което производителите на италианско прясно мляко изпитват трудности да поддържат млечното животновъдство поради недостатъчното възнаграждение, което получават за всеки литър мляко;

В.  като има предвид, че според обществената консултация, подкрепяна от Министерството на земеделието, 89 % от потребителите смятат за измама липсата на етикет за обозначаване на произхода на млечните продукти;

1.  призовава Комисията да предприеме мерки за защита на висококачественото сертифицирано производство в италианския млечен сектор;

2.  призовава освен това Комисията да засили проверките, за да се гарантира на европейските потребители прозрачността в млечния сектор.

Правна информация - Политика за поверителност