NÁVRH USNESENÍ
PDF 244kWORD 61k
14.12.2015
PE574.523v01-00
 
B8-0003/2016

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o rizicích vyplývajících z velkého nárůstu dovozu necertifikovaného trvanlivého mléka na úkor mléka vyrobeného v Itálii


Mara Bizzotto

Návrh usnesení Evropského parlamentu o rizicích vyplývajících z velkého nárůstu dovozu necertifikovaného trvanlivého mléka na úkor mléka vyrobeného v Itálii  
B8-0003/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že dne 10. listopadu 2015 vydala celostátní konfederace přímých chovatelů Coldiretti důrazné varování ohledně faktu, že do Itálie se každý den dováží ke zpracování na italské mléčné výrobky 3,5 milionů litrů mléka nízké kvality a bez jakéhokoli označení původu, čímž se jedná o klamání spotřebitelů i producentů italského čerstvého mléka, a že ze čtyř krabic trvanlivého mléka prodávaného v italských supermarketech tři krabice nejsou certifikovány a obsahují mléko ze zahraničí;

B.  vzhledem k tomu, že tato „mléčná válka“ vede v Itálii k výrazným hospodářským ztrátám i ztrátám pracovních míst způsobeným nekalou konkurencí levného dováženého mléka odpovídajícího 10 % italské produkce mléka, v jejímž důsledku producenti italského čerstvého mléka bojují o udržení chovů kvůli nedostatečné ceně, již dostávají za litr mléka;

C.  vzhledem k tomu, že veřejná konzultace, kterou zahájilo ministerstvo zemědělství, ukázala, že 89 % spotřebitelů považuje nedostatečné označování původu mléčných výrobků za klamavé;

1.  vyzývá Komisi, aby zavedla opatření na ochranu certifikované kvalitní produkce italského odvětví mléka a mléčných výrobků;

2.  vyzývá rovněž Komisi, aby posílila kontroly s cílem zajistit transparentnost výrobního a dodavatelského řetězce mléka a mléčných výrobků pro evropské spotřebitele.

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí