FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 154kWORD 58k
14.12.2015
PE574.523v01-00
 
B8-0003/2016

jf. forretningsordenens artikel 133


om risiciene ved den kraftige vækst i importen af ikkecertificeret langtidsholdbar mælk på bekostning af italienskproduceret mælk


Mara Bizzotto

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om risiciene ved den kraftige vækst i importen af ikkecertificeret langtidsholdbar mælk på bekostning af italienskproduceret mælk  
B8-0003/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til den advarsel, som Coldiretti (sammenslutningen af landbrugere) udsendte den 10. november, ifølge hvilken 3,5 mio. liter mælk af lav kvalitet hver dag ankommer til Italien for uden nogen som helst angivelse af dens oprindelse at blive forvandlet til italienske mejeriprodukter, hvorved såvel forbrugerne som producenterne af frisk italiensk mælk bliver snydt, og til, at tre ud af fire kartoner med langtidsholdbar mælk i italienske supermarkeder indeholder ikkecertificeret udenlandsk mælk;

B.  der henviser til, at denne "mælkekrig" forårsager kæmpemæssige økonomiske tab og tab af arbejdspladser i Italien som følge af den illoyale konkurrence fra billig importeret mælk, som svarer til 10 % af den italienske mælkeproduktion, og som resulterer i, at de italienske producenter af frisk mælk på grund af den utilstrækkelige pris, som de modtager pr. liter mælk, har svært ved at opretholde deres bedrifter;

C.  der henviser til, at det fremgår af den offentlige høring, som landbrugsministeriet har iværksat, at 89 % af forbrugerne finder fraværet af oprindelsesmærkning af mejeriprodukter vildledende;

1.  opfordrer Kommissionen til at iværksætte foranstaltninger til beskyttelse af den italienske mejerisektors godkendte, kvalitetsbetonede produktion;

2.  opfordrer endvidere Kommissionen til intensiveret kontrol for at sikre gennemsigtighed i forsyningskæden for mælk og mejeriprodukter til glæde for de europæiske forbrugere.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik