ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 451kWORD 61k
14.12.2015
PE574.523v01-00
 
B8-0003/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με τους κινδύνους που απορρέουν από τη μεγάλη αύξηση των εισαγωγών μη πιστοποιημένου γάλακτος μακράς διαρκείας εις βάρος της ιταλικής παραγωγής γάλακτος


Mara Bizzotto

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τους κινδύνους που απορρέουν από τη μεγάλη αύξηση των εισαγωγών μη πιστοποιημένου γάλακτος μακράς διαρκείας εις βάρος της ιταλικής παραγωγής γάλακτος  
B8-0003/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη το σήμα κινδύνου που εξέπεμψε ο γεωργικός οργανισμός Coldiretti στις 10 Νοεμβρίου του 2015, σύμφωνα με τον οποίο 3,5 εκατομμύρια λίτρα γάλακτος χαμηλής ποιότητας φτάνουν καθημερινά στην Ιταλία για να μεταποιηθούν, χωρίς καμία ένδειξη χώρας καταγωγής, σε γαλακτοτυροκομικά ιταλικά προϊόντα, εξαπατώντας τόσο τους καταναλωτές όσο και τους ιταλούς παραγωγούς φρέσκου γάλακτος, και ότι τρεις στις τέσσερις συσκευασίες γάλακτος μακράς διαρκείας στα ιταλικά σουπερμάρκετ περιέχουν μη πιστοποιημένο γάλα από το εξωτερικό·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτός ο «πόλεμος γάλακτος» προκαλεί τεράστιες απώλειες οικονομικών πόρων και θέσεων εργασίας στην Ιταλία, που οφείλονται στον αθέμιτο ανταγωνισμό του εισαγόμενου γάλακτος χαμηλού κόστους, το οποίο ισούται με 10% της ιταλικής παραγωγής, και εξαιτίας του οποίου οι ιταλοί παραγωγοί φρέσκου γάλακτος πασχίζουν να συντηρήσουν τις κτηνοτροφικές μονάδες τους λόγω της ανεπαρκούς αποζημίωσης που λαμβάνουν για κάθε λίτρο γάλακτος·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημόσια διαβούλευση που οργάνωσε το Υπουργείο Γεωργικής Πολιτικής επισημαίνει ότι το 89% των καταναλωτών θεωρούν ότι η απουσία σήμανσης για την καταγωγή των γαλακτοτυροκομικών προϊόντων είναι παραπλανητική·

1.  καλεί την Επιτροπή να υλοποιήσει μέτρα για την προστασία της πιστοποιημένης ποιοτικής παραγωγής του ιταλικού γαλακτοτυροκομικού τομέα·

2.  καλεί, επίσης, την Επιτροπή να εντείνει τους ελέγχους για να εξασφαλίσει τη διαφάνεια της αλυσίδας του γάλακτος και των παραγώγων του για τους ευρωπαίους καταναλωτές.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου