RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 151kWORD 58k
14.12.2015
PE574.523v01-00
 
B8-0003/2016

vastavalt kodukorra artiklile 133


sertifitseerimata pika säilimisajaga piima impordi olulisest suurenemisest põhjustatud ohtude ja Itaalias valmistatud toodete kahjustamise kohta


Mara Bizzotto

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek sertifitseerimata pika säilimisajaga piima impordi olulisest suurenemisest põhjustatud ohtude ja Itaalias valmistatud toodete kahjustamise kohta  
B8-0003/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et 10. novembril teatas Itaalia põllumajandustootjate organisatsioon Coldiretti, et iga päev saabub Itaaliasse 3,5 miljonit liitrit madala kvaliteediga piima, mis töödeldakse ilma päritoluriiki märkimata Itaalia piimatoodeteks, eksitades tarbijaid ja Itaalia värske piima tootjaid; arvestades, et Itaalia supermarketites müüdavatest pika säilimisajaga piima pakkidest kolm neljandikku sisaldavad sertifitseerimata välismaist piima;

B.  arvestades, et kõnealune nn piimasõda kahjustab olulisel määral Itaalia majandust ja tööhõivet, sest odav imporditud piim, mis moodustab 10% Itaalia toodangust, tekitab kõlvatut konkurentsi ning Itaalia värske piima tootjad võitlevad oma karjakasvatuse püsimajäämise pärast, sest neile iga piimaliitri kohta antav hüvitis ei ole piisav;

C.  arvestades, et Itaalia põllumajandusministeeriumi korraldatud avalik konsultatsioon näitas, et 89% tarbijatest peab piimatoodete päritoluriigi märkimata jätmist eksitavaks;

1.  palub komisjonil võtta meetmeid Itaalia piimasektori sertifitseeritud kvaliteettoodete kaitsmiseks;

2.  palub samuti komisjonil tõhustada kontrolli, et tagada ELi kodanikele piima ja piimatoodete tarneahela läbipaistvus.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika