PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 149kWORD 58k
14.12.2015
PE574.523v01-00
 
B8-0003/2016

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


sertifioimattoman kestomaidon tuonnin voimakkaan kasvun aiheuttamista riskeistä Italiassa tuotetulle maidolle


Mara Bizzotto

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys sertifioimattoman kestomaidon tuonnin voimakkaan kasvun aiheuttamista riskeistä Italiassa tuotetulle maidolle  
B8-0003/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  toteaa, että Coldirettin 10. marraskuuta 2015 ilmoittamien tietojen mukaan Italiaan tuodaan päivittäin 3,5 miljoonaa litraa heikkolaatuista maitoa, joka jalostetaan italialaisiksi maitotuotteiksi ilman minkäänlaisia alkuperämerkintöjä, mistä on vahinkoa sekä kuluttajille että Italian maidontuottajille, ja että italialaisissa marketeissa kolme kestomaitotölkkiä neljästä on sertifioimatonta ulkomaista maitoa;

B.  toteaa, että tämä ”maitosota” aiheuttaa Italiassa huomattavia taloudellisia ja työpaikkojen menetyksiä matalaan hintaan tuodun maidon (10 prosenttia Italian tuotannosta) aiheuttaman vilpillisen kilpailun takia ja että tämän vuoksi italialaisilla maidontuottajilla on vaikeuksia pitää maatilansa, koska heidän maitolitraa kohden saamansa korvaus on riittämätön;

C.  toteaa, että maatalousministeriön järjestämässä julkisessa kuulemisessa kävi ilmi, että 89 prosenttia kuluttajista pitää alkuperämerkintöjen puuttumista harhaanjohtavana;

1.  kehottaa komissiota toteuttamaan suojatoimia Italian maitoalan laadukkaan ja sertifioidun tuotannon takaamiseksi;

2.  kehottaa komissiota lisäksi tehostamaan valvontaa maitoalan ja maitotuotteiden avoimuuden takaamiseksi Euroopan kuluttajien silmissä.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö