PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 238kWORD 60k
14.12.2015
PE574.523v01-00
 
B8-0003/2016

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o prijetnji koju snažan rast uvoza necertificiranog trajnog mlijeka predstavlja za talijanske proizvode


Mara Bizzotto

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o prijetnji koju snažan rast uvoza necertificiranog trajnog mlijeka predstavlja za talijanske proizvode  
B8-0003/2016

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da je 10. studenoga udruga Coldiretti oglasila uzbunu zbog 3,5 milijuna litara nekvalitetnog mlijeka koje svakodnevno pristiže u Italiju kako bi ga se bez ikakve oznake podrijetla preradilo u talijanske mliječne proizvode, čime se obmanjuju potrošači i proizvođači talijanskog svježeg mlijeka, dok tri od četiri pakiranja trajnog mlijeka u talijanskim prodavaonicama sadrže necertificirano mlijeko stranog podrijetla;

B.  budući da taj „mliječni rat” prouzročuje znatne ekonomske gubitke i gubitke radnih mjesta zbog nepoštene tržišne konkurencije jeftinog uvoznog mlijeka, čija cijena iznosi 10 % cijene mlijeka talijanske proizvodnje te da talijanski proizvođači svježeg mlijeka teško održavaju svoja poljoprivredna gospodarstva za uzgoj životinja zbog nedostatnih naknada za svaku litru mlijeka;

C.  budući da je u savjetovanju s javnosti održanom na poticaj Ministarstva poljoprivrednih politika uočeno da 89 % potrošača smatra obmanjujućim ako na mliječnom proizvodu nije označena zemlja podrijetla;

1.  poziva Komisiju da poduzme mjere za zaštitu certificirane kvalitetne proizvodnje u talijanskom sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda;

2.  također poziva Komisiju da pojača kontrole radi jamčenja transparentnosti u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda za europske potrošače.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti