REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 386kWORD 60k
14.12.2015
PE574.523v01-00
 
B8-0003/2016

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par riskiem, ko Itālijas ražojumiem rada ilgi uzglabājama, nesertificēta piena importa spēcīgs pieaugums


Mara Bizzotto

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par riskiem, ko Itālijas ražojumiem rada ilgi uzglabājama, nesertificēta piena importa spēcīgs pieaugums  
B8-0003/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā pagājušā gada 10. novembrī konfederācija Coldiretti sacēla trauksmi par to, ka Itālijā katru dienu nonāk 3,5 miljoni litru zemas kvalitātes piena, lai to bez jebkādām izcelsmes norādēm pārstrādātu itāļu piena produktos, maldinot gan Itālijas svaiga piena patērētājus, gan ražotājus, un Itālijas lielveikalos trijās no katrām četrām ilgi uzglabājama piena kastēm ir nesertificēts ārzemju izcelsmes piens;

B.  tā kā šis „piena karš” importētā lētā piena negodīgas konkurences dēļ Itālijā ekonomikai un nodarbinātībai rada ievērojamus zaudējumus 10 % apmērā no Itālijas produkcijas, kuras labad Itālijas svaiga piena ražotāji smagi strādā, lai saglabātu lopkopības saimniecības, jo kompensācijas maksājumi, ko viņi saņem par katru litru piena, ir nepietiekami;

C.  tā kā sabiedriskā apspriešana, ko organizēja Lauksaimniecības ministrija, liecina, ka 89 % patērētāju piena produktu izcelsmes marķējuma trūkumu uzskata par maldinošu,

1.  aicina Komisiju ieviest pasākumus, ar kuriem aizsargāt Itālijas piena nozares kvalitatīvu sertificēto ražošanu;

2.  aicina Komisiju arī pastiprināt pārbaudes, lai nodrošinātu piena un tā pārstrādes produktu piegādes ķēdes pārredzamību Eiropas patērētājiem.

 

Juridisks paziņojums - Privātuma politika