NÁVRH UZNESENIA
PDF 245kWORD 60k
14.12.2015
PE574.523v01-00
 
B8-0003/2016

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o rizikách vyplývajúcich z veľkého nárastu dovozu necertifikovaného trvanlivého mlieka na úkor mlieka vyrobeného v Taliansku


Mara Bizzotto

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o rizikách vyplývajúcich z veľkého nárastu dovozu necertifikovaného trvanlivého mlieka na úkor mlieka vyrobeného v Taliansku  
B8-0003/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže 10. novembra 2015 vydala celoštátna konfederácia priamych chovateľov Coldiretti dôrazné varovanie, podľa ktorého sa do Talianska každý deň dováža na spracovanie na talianske mliečne výrobky 3,5 miliónov litrov mlieka nízkej kvality a bez akéhokoľvek označenia pôvodu, čím ide o klamanie spotrebiteľov aj producentov talianskeho čerstvého mlieka, a zo štyroch krabíc trvanlivého mlieka predávaného v talianskych supermarketoch tri krabice nie sú certifikované a obsahujú mlieko zo zahraničia;

B.  keďže táto „mliečna vojna “ vedie v Taliansku k výrazným hospodárskym stratám aj stratám pracovných miest spôsobeným nekalou konkurenciou lacného dovážaného mlieka v objeme predstavujúcom 10 % talianskej produkcie mlieka, v dôsledku čoho producenti talianskeho čerstvého mlieka bojujú o udržanie chovov z dôvodu nedostatočnej ceny za liter mlieka;

C.  keďže verejná konzultácia, ktorú začalo ministerstvo poľnohospodárstva, ukázala, že 89 % spotrebiteľov považuje chýbajúce označovanie pôvodu mliečnych výrobkov za klamlivé;

1.  vyzýva Komisiu, aby zaviedla opatrenia na ochranu certifikovanej kvalitnej produkcie talianskeho sektora mlieka a mliečnych výrobkov;

2.  vyzýva Komisiu, aby posilnila kontroly s cieľom zabezpečiť transparentnosť výrobného a dodávateľského reťazca mlieka a mliečnych výrobkov pre európskych spotrebiteľov.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia