FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 153kWORD 57k
14.12.2015
PE574.523v01-00
 
B8-0003/2016

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om risker till följd av den kraftiga ökningen av importen av icke-certifierad H-mjölk som förfördelar italienskproducerad mjölk


Mara Bizzotto

Förslag till Europaparlamentets resolution om risker till följd av den kraftiga ökningen av importen av icke-certifierad H-mjölk som förfördelar italienskproducerad mjölk  
B8-0003/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den 10 november 2015 slog det italienska jordbrukarförbundet Coldiretti larm om att 3,5 miljoner liter mjölk av låg kvalitet dagligen når Italien där den bearbetas till italienska mejeriprodukter utan ursprungsmärkning, vilket vilseleder såväl konsumenterna som producenterna av färsk italiensk mjölk. Tre av fyra kartonger H-mjölk i de italienska stormarknaderna innehåller icke-certifierad utländsk mjölk.

B.  I Italien ger detta ”mjölkkrig” upphov till stora ekonomiska och sysselsättningsrelaterade förluster till följd av den illojala konkurrensen med billig, importerad mjölk som omfattar 10 procent av den italienska produktionen. Detta leder till att producenterna av färsk italiensk mjölk måste kämpa för att hålla fast vid sina gårdar, eftersom den ersättning som de får för varje liter mjölk är otillräcklig.

C.  Ett offentligt samråd som genomfördes av det italienska jordbruksministeriet visade att avsaknaden av ursprungsmärkning på mejeriprodukter är vilseledande enligt 89 procent av konsumenterna.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta åtgärder till skydd för certifierade, högkvalitativa produkter från den italienska mejerisektorn.

2.  Vidare uppmanar Europaparlamentet kommissionen att stärka sina kontroller för att garantera öppenhet i mjölk- och mejerisektorn för de europeiska konsumenterna.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy