NÁVRH USNESENÍ
PDF 316kWORD 61k
16.12.2015
PE574.525v01-00
 
B8-0005/2016

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o postupném zákazu testů na rakovinu prováděných na hlodavcích


Dominique Bilde, Sophie Montel, Steeve Briois

Návrh usnesení Evropského parlamentu o postupném zákazu testů na rakovinu prováděných na hlodavcích  
B8-0005/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že podle studie nevládní organizace PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) testy na rakovinu prováděné na hlodavcích nemají z hlediska mezinárodně uznávaných kritérií žádnou hodnotu, zejména pokud jde o jeden z testů podporovaných programem REACH;

B.  vzhledem k tomu, že tyto testy způsobují zvířatům utrpení, avšak úřady odmítají uznat, že jejich prováděním nelze jednoznačně prokázat účinky chemických látek na člověka a že by měly být neprodleně nahrazeny alternativními metodami;

C.  vzhledem k tomu, že zpráva nazvaná „Chemicals and Cancer, What the Regulators won't tell about carcinogenicity testing“objasňuje, proč je nezbytné vyloučit testy na rakovinu prováděné na hlodavcích ze všech výzkumných programů;

1.  žádá Komisi, aby postupně zakázala testy na rakovinu prováděné na hlodavcích, a to v zájmu ochrany lidského zdraví a předcházení utrpení zvířat;

2.  žádá Komisi, aby se řídila doporučeními výše uvedené zprávy, zejména pokud jde o vyvíjení metod testování bez použití zvířat a navýšení finančních prostředků na vyvíjení dalších alternativních metod;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi a členským státům.

Právní upozornění - Ochrana soukromí