FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 155kWORD 57k
16.12.2015
PE574.525v01-00
 
B8-0005/2016

jf. forretningsordenens artikel 133


om en gradvis udfasning af cancerforsøg på gnavere


Dominique Bilde, Sophie Montel, Steeve Briois

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om en gradvis udfasning af cancerforsøg på gnavere  
B8-0005/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at en undersøgelse foretaget af NGO'en PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) viser, at de kræftscreeningsforsøg, der bliver udført på gnavere, er værdiløse i forhold til internationalt anerkendte kriterier, navnlig ét af de forsøg, der anbefales af REACH-programmet;

B.  der henviser til, at disse forsøg påfører dyrene lidelser, selv om myndighederne nægter at anerkende, at denne form for screeningsforsøg ikke med nøjagtighed kan forudsige kemikaliers indvirkning på mennesker, og der henviser til, at disse forsøg omgående skal erstattes med alternative metoder;

C.  der henviser til, at der i rapporten med titlen "Chemicals and Cancer, What the Regulators won't tell about carcinogenicity testing" redegøres for, at det er nødvendigt at forbyde cancerforsøg på gnavere i alle forskningsprogrammer;

1.  opfordrer Kommissionen til gradvis at udfase cancerforsøg på gnavere for at beskytte menneskers sundhed og undgå, at dyr påføres lidelser;

2.  opfordrer Kommissionen til at følge henstillingerne i rapporten, navnlig udvikling af forsøgsmetoder uden anvendelse af dyr og forhøjelse af midlerne til udviklingen af yderligere alternative metoder;

3.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen og medlemsstaterne.

 

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik