RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 155kWORD 58k
16.12.2015
PE574.525v01-00
 
B8-0005/2016

vastavalt kodukorra artiklile 133


näriliste peal läbi viidavate vähiuuringute järk-järgulise keelustamise kohta


Dominique Bilde, Sophie Montel, Steeve Briois

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek näriliste peal läbi viidavate vähiuuringute järk-järgulise keelustamise kohta  
B8-0005/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et vabaühenduse PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) ühe uuringu kohaselt on näriliste peal läbi viidud vähiuuringud (eelkõige üks programmiga REACH ette nähtud test) rahvusvaheliselt tunnustatud kriteeriumide seisukohast väärtusetud;

B.  arvestades, et sellised testid põhjustavad loomadele kannatusi ning ehkki ametiasutused keelduvad tunnistamast, et kõnealune sõeluuring ei aita täpselt prognoosida kemikaalide mõju inimorganismile, tuleks see viivitamatult asendada alternatiivsete meetoditega;

C.  arvestades, et aruandes „Chemicals and Cancer, What the Regulators won't tell about carcinogenicity testing” (Kemikaalid ja vähk ehk mida reguleerivad asutused kantserogeensuse uuringute kohta ei avalda) selgitatakse, miks tuleks näriliste peal tehtavad vähiuuringud kõikides uurimisprogrammides keelata;

1.  nõuab, et komisjon keelustaks järk-järgult näriliste peal tehtavad vähiuuringud, eesmärgiga kaitsta inimeste tervist ja vältida loomadele kannatuste põhjustamist;

2.  nõuab, et komisjon võtaks arvesse aruande soovitusi, eelkõige seoses selliste uuringumeetodite väljatöötamisega, mis ei eelda loomkatseid, ning uute alternatiivsete meetodite väljatöötamise suurema rahastamisega;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile ja liikmesriikidele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika