PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 151kWORD 58k
16.12.2015
PE574.525v01-00
 
B8-0005/2016

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


jyrsijöillä tehtävien syöpäkokeiden vähittäisestä kieltämisestä


Dominique Bilde, Sophie Montel, Steeve Briois

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys jyrsijöillä tehtävien syöpäkokeiden vähittäisestä kieltämisestä  
B8-0005/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että kansalaisjärjestö PETAn (People for the Ethical Treatment of Animals) tutkimuksen mukaan jyrsijöillä tehtävät syöpäkokeet ovat kansainvälisesti tunnustettujen kriteerien mukaan arvottomia erityisesti yhden REACH-ohjelmassa suositellun kokeen osalta;

B.  ottaa huomioon, että nämä kokeet aiheuttavat eläimille kärsimystä ja että viranomaiset kieltäytyvät myöntämästä, että tämä seulontatesti ei ennusta tarkkaan kemikaalien vaikutuksia ihmisiin ja se olisi korvattava viipymättä vaihtoehtoisilla menetelmillä;

C.  ottaa huomioon raportin nimeltä “Chemicals and Cancer, What the Regulators won't tell about carcinogenicity testing“, jossa todetaan, että jyrsijöillä tehtävät syöpäkokeet on kiellettävä kaikissa tutkimusohjelmissa;

1.  kehottaa komissiota kieltämään vähitellen jyrsijöillä tehtävät syöpäkokeet, jotta suojellaan ihmisten terveyttä ja ehkäistään eläinten kärsimykset;

2.  kehottaa komissiota noudattamaan raportin suosituksia ja kehittämään etenkin muita kuin eläimiin liittyviä menetelmiä ja lisäämään varoja, joita myönnetään uusien vaihtoehtoisten menetelmien kehittämiseen;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle ja jäsenvaltioille.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö