PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 386kWORD 61k
16.12.2015
PE574.525v01-00
 
B8-0005/2016

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl draudimo naudoti graužikus vėžio tyrimuose laipsniško įvedimo


Dominique Bilde, Sophie Montel, Steeve Briois

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl draudimo naudoti graužikus vėžio tyrimuose palaipsnio įvedimo  
B8-0005/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi, kaip rodo NVO „Žmonės už etišką elgesį su gyvūnais“ (PETA) tyrimas, su graužikais atliekami vėžio tyrimai, konkrečiai – vieni iš pagal REACH programą rekomenduojamų bandymų, neturi jokios vertės pagal tarptautiniu mastu pripažintus kriterijus;

B.  kadangi tokie tyrimai sukelia gyvūnams kančių, nors valdžios institucijos atsisako pripažinti, kad tokie tyrimai tiksliai neparodo cheminių medžiagų poveikio žmogui ir kad reikia juos nedelsiant pakeisti alternatyviais metodais;

C.  kadangi pranešime „Cheminės medžiagos ir vėžys: ko įstatymų leidėjai nepasako apie karcinogeniškumo tyrimus“ (angl. Chemicals and Cancer, What the Regulators Won't Tell about Carcinogenicity Testing) argumentuojama, kodėl visose mokslinių tyrimų programose reikėtų uždrausti su graužikais atliekamus vėžio tyrimus;

1.  ragina Komisiją laipsniškai įvesti draudimą naudoti graužikus vėžio tyrimuose, siekiant apsaugoti žmonių sveikatą ir išvengti gyvūnų kančių;

2.  ragina Komisiją laikytis pranešimo rekomendacijų, visų pirma, plėtoti negyvūninius metodus ir skirti daugiau lėšų kitiems alternatyviems metodams plėtoti;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai ir valstybėms narėms.

Teisinė informacija - Privatumo politika