REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 380kWORD 60k
16.12.2015
PE574.525v01-00
 
B8-0005/2016

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par pakāpenisku aizlieguma ieviešanu veikt vēža testus ar grauzējiem


Dominique Bilde, Sophie Montel, Steeve Briois

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par pakāpenisku aizlieguma ieviešanu veikt vēža testus ar grauzējiem  
B8-0005/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā nevalstiskās organizācijas PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) veiktais pētījums parāda, ka, vērtējot pēc starptautiski atzītiem kritērijiem, vēža testiem ar grauzējiem nav vērtības, un īpaši tas attiecas uz vienu no programmā REACH ieteiktajiem testiem;

B.  tā kā šāda veida testi izraisa dzīvnieku ciešanas un kaut arī iestādes atsakās atzīt to, ka ar šo testu netiek precīzi noteikta ķīmisko vielu ietekme uz cilvēkiem un ka tas būtu nekavējoties jāaizstāj ar alternatīvām metodēm;

C.  tā kā ziņojumā “Ķīmiskās vielas un vēzis. Ko regulatori nestāsta par kancerogenitātes testiem” ir izskaidrots, kāpēc jāaizliedz vēža testi ar grauzējiem visās pētniecības programmās,

1.  prasa Komisijai pakāpeniski aizliegt vēža testus ar grauzējiem, lai aizsargātu cilvēku veselību un novērstu dzīvnieku ciešanas;

2.  prasa Komisijai ievērot ziņojumā paustos ieteikumus, it īpaši izstrādāt metodes, kas neietver dzīvnieku izmantošanu, un piešķirt vairāk līdzekļu papildu alternatīvu metožu izstrādei;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijai un dalībvalstīm.

 

Juridisks paziņojums - Privātuma politika