ONTWERPRESOLUTIE
PDF 155kWORD 58k
16.12.2015
PE574.525v01-00
 
B8-0005/2016

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over een geleidelijk verbod op kankerproeven bij knaagdieren


Dominique Bilde, Sophie Montel, Steeve Briois

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over een geleidelijk verbod op kankerproeven bij knaagdieren  
B8-0005/2016

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat volgens een studie van de ngo PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) de kankerscreenings die bij knaagdieren worden uitgevoerd waardeloos zijn wanneer zij worden getoetst aan internationaal erkende criteria, met name in het kader van een van de in het REACH-programma aanbevolen tests;

B.  overwegende dat dieren lijden als gevolg van deze proeven, terwijl de autoriteiten weigeren te erkennen dat de screenings het effect van de chemische producten bij de mens niet exact kunnen voorspellen en onverwijld vervangen moeten worden door alternatieve methoden;

C.  overwegende dat het rapport "Chemicals and Cancer, What the Regulators won't tell about carcinogenicity testing" stelt dat kankerproeven bij knaagdieren uit alle onderzoekprogramma's moeten worden geschrapt;

1.  verzoekt de Commissie kankerproeven bij knaagdieren geleidelijk te verbieden om de menselijke gezondheid te beschermen en dierenleed te voorkomen;

2.  verzoekt de Commissie de aanbevelingen van het rapport te volgen, met name wat betreft de ontwikkeling van methoden waarbij geen dieren worden gebruikt en de verhoging van de middelen voor de ontwikkeling van bijkomende alternatieve methoden;

3.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie en aan de lidstaten.

Juridische mededeling - Privacybeleid