NÁVRH UZNESENIA
PDF 159kWORD 60k
16.12.2015
PE574.525v01-00
 
B8-0005/2016

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o postupnom zákaze rakovinových testov na hlodavcoch


Dominique Bilde, Sophie Montel, Steeve Briois

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o postupnom zákaze rakovinových testov na hlodavcoch  
B8-0005/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže podľa štúdie MVO PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), skríningové testy na rakovinu na hlodavcoch nemajú z hľadiska uznávaných medzinárodných kritérií žiadnu cenu, najmä v rámci jedného z testov odporúčaného programom REACH;

B.  keďže pri týchto testoch zvieratá trpia, pričom úrady však odmietajú uznať, že tento skríningový test nedokáže s presnosťou preukázať účinky chemických látok na človeka a že sa musí bezodkladne nahradiť alternatívnymi metódami;

C.  zohľadňujúc správu s názvom Chemicals and Cancer, What the Regulators won't tell about carcinogenicity testing, ktorá vysvetľuje, prečo je potrebné zakázať testy na rakovinu na hlodavcoch vo všetkých výskumných programoch;

1.  žiada Komisiu, aby postupne zakázala rakovinové testy na hlodavcoch s cieľom chrániť ľudské zdravie a predchádzať utrpeniu zvierat;

2.  žiada Komisiu, aby monitorovala odporúčania obsiahnuté v správe, najmä vývoj metód bez použitia zvierat a zvýšenie finančných prostriedkov určených na rozvoj ďalších alternatívnych metód;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii a členským štátom.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia