FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 153kWORD 57k
16.12.2015
PE574.525v01-00
 
B8-0005/2016

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om ett gradvist förbud mot cancerförsök på gnagare


Dominique Bilde, Sophie Montel, Steeve Briois

Europaparlamentets förslag till resolution om utfasningen av cancerförsök på gnagare  
B8-0005/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Enligt en studie utförd av den icke-statliga organisationen Peta (People for the Ethical Treatment of Animals) tillför cancerförsök på gnagare, särskilt ett av de försök som rekommenderas inom ramen för Reach-programmet, inte något värde enligt internationellt erkända kriterier.

B.  Dessa försök är plågsamma för djuren, samtidigt som myndigheterna vägrar att erkänna att dessa försök inte med exakthet kan förutsäga vilken effekt kemiska ämnen har på människor, och de bör snarast ersättas med alternativa metoder.

C.  Rapporten Chemicals and Cancer, What the Regulators won't tell about carcinogenicity testing förklarar varför cancerförsök på gnagare måste förbjudas i alla forskningsprogram.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stegvis förbjuda cancerförsök på gnagare i syfte att skydda människors hälsa och förhindra att djur lider.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att följa rekommendationerna i rapporten, särskilt avseende utvecklingen av metoder som inte omfattar djurförsök och en höjning av medlen till utveckling av andra alternativa metoder.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen och medlemsstaterna.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy