NÁVRH USNESENÍ
PDF 238kWORD 60k
16.12.2015
PE574.526v01-00
 
B8-0006/2016

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o podpoře dobrovolnických sdružení


Dominique Bilde, Sophie Montel, Steeve Briois

Návrh usnesení Evropského parlamentu o podpoře dobrovolnických sdružení  
B8-0006/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že v dobrovolnických sdruženích působí v Evropě více než 93 milionů osob;

B.  vzhledem k tomu, že síť sdružení, která je důležitá zejména ve venkovských oblastech, má zásadní význam pro území, na kterém působí, a představuje obrovský přínos v mnoha oblastech (sport, kultura, charita, sociální věci, vzdělávání, volný čas atd.);

C.  vzhledem k tomu, že dobrovolnictví je založeno na poskytnutí dobrovolného a bezplatného osobního a časového vkladu a umožňuje získat nové schopnosti a navázat nová přátelství;

D.  vzhledem k tomu, že Evropská dobrovolná služba nabízí všem mladých lidem od 18 do 30 let možnost zapojit se jako dobrovolník;

1.  vybízí Komisi, aby ve větší míře ocenila přínos dobrovolníků a sdružení pro společnost;

2.  vyzývá Komisi, aby podporovala veškerá možná opatření pro lepší vzdělávání a uznávání dovedností dobrovolníků;

3.  vybízí Komisi, aby podporovala a rozvíjela Evropskou dobrovolnou službu prostřednictvím konkrétních opatření a zvážila její rozšíření s cílem umožnit získání podobných zkušeností všem zájemcům;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi a členským státům.

Právní upozornění - Ochrana soukromí