PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 149kWORD 60k
16.12.2015
PE574.526v01-00
 
B8-0006/2016

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o promicanju volonterskih udruga


Dominique Bilde, Sophie Montel, Steeve Briois

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o promicanju volonterskih udruga  
B8-0006/2016

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da volonterske udruge u Europi okupljaju više od 93 milijuna osoba;

B.  budući da je ta mreža udruga ključna za pojedina područja, posebno za ruralna područja, te da predstavlja veliko bogatstvo u brojnim sektorima (sport, kultura, dobrotvorne aktivnosti, društvene aktivnosti, obrazovanje, slobodno vrijeme itd.);

C.  budući da volontiranje znači slobodno odlučiti dati dio sebe i svog vremena bez naknade te omogućava stjecaje novih kompetencija i sklapanje prijateljstava;

D.  budući da Europska volonterska služba pruža mogućnost svim mladima od 18 do 30 godina da se uključe u volontiranje;

1.  potiče Komisiju da bolje vrednuje društveni doprinos volontera i udruga;

2.  traži od Komisije da podupire sve moguće aktivnosti kojima je cilj bolja izobrazba volontera i priznavanje njihovih kompetencija;

3.  potiče Komisiju da svoju Europsku volontersku službu promiče i razvija na temelju konkretnih aktivnosti te da osmisli njezin daljnji razvoj kako bi se svima omogućilo slično iskustvo;

4.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji i državama članicama.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti