PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 381kWORD 60k
16.12.2015
PE574.526v01-00
 
B8-0006/2016

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl savanoriškos veiklos organizacijų rėmimo


Dominique Bilde, Sophie Montel, Steeve Briois

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl savanoriškos veiklos organizacijų rėmimo  
B8-0006/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi savanoriškos veiklos organizacijoms visoje Europoje priklauso daugiau kaip 93 milijonai žmonių;

B.  kadangi savanorių tinklas, kuris yra ypač svarbus kaimo vietovėse, turi itin didelę reikšmę šioms teritorijoms ir yra didelė vertybė daugelyje sričių (sporto, kultūros, labdaros, socialinių reikalų, švietimo, laisvalaikio ir kt.);

C.  kadangi savanoriška veikla – tai savanoriškas ir nemokamas savęs ir savo laiko aukojimas, suteikiantis galimybę įgyti naujų įgūdžių ir užmegzti draugiškus ryšius;

D.  kadangi Europos savanorių tarnyba suteikia galimybę savanoriauti visiems jauniems žmonėms nuo 18 iki 30 metų;

1.  ragina Komisiją labiau įvertinti savanorių ir savanoriškos veiklos organizacijų vaidmenį visuomenėje;

2.  ragina Komisiją remti visus įmanomus veiksmus siekiant užtikrinti geresnį savanorių apmokymą ir jų gebėjimų pripažinimą;

3.  ragina Komisiją konkrečiais veiksmais skatinti ir toliau vystyti Europos savanorių tarnybą ir numatyti ją išplėsti, kad visiems asmenims būtų suteikta galimybė įgyti panašios patirties;

4.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai ir valstybėms narėms.

 

Teisinė informacija - Privatumo politika