REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 378kWORD 60k
16.12.2015
PE574.526v01-00
 
B8-0006/2016

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par brīvprātīgā darba organizāciju veicināšanu


Dominique Bilde, Sophie Montel, Steeve Briois

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par brīvprātīgā darba organizāciju veicināšanu  
B8-0006/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.  tā kā ar brīvprātīgā darba organizācijām Eiropā ir saistīti vairāk kā 93 miljoni cilvēku;

B.  tā kā organizatoriskā saliedētība ir īpaši svarīga lauku rajonos un ir neatsverama pašvaldību darbībā, kā arī ir uzskatāma par lielu priekšrocību daudzās jomās (sporta, kultūras, labdarības, sociālajā, izglītības, atpūtas ..);

C.  tā kā brīvprātīgajam darbam ir raksturīga strādāšana un sava laika brīvprātīga ziedošana bez atlīdzības, tā kā, pateicoties tam tiek iegūtas jaunas zināšanas un iedibinātas draudzības attiecības;

D.  tā kā Eiropas Brīvprātīgais dienests (EBD) piedāvā iespēju kā brīvprātīgiem iesaistīties visiem jauniešiem vecumā no 18 līdz 30 gadiem,

1.  mudina Komisiju labāk izmantot brīvprātīgo personu un brīvprātības organizācijās apvienojušos personu pienesumu sabiedrībai;

2.  prasa, lai Komisija atbalstītu visas iespējamās darbības, ar kurām uzlabo brīvprātīgo personu apmācību un kompetenču atzīšanu;

3.  mudina Komisiju sekmēt un attīstīt savu EBD, īstenojot konkrētas darbības, un paredzēt šā dienesta darbības paplašināšanu, lai līdzīgu pieredzi iegūtu visi;

4.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Komisijai un dalībvalstīm.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika