PROJEKT REZOLUCJI
PDF 311kWORD 60k
16.12.2015
PE574.526v01-00
 
B8-0006/2016

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie wspierania działalności wolontariackiej prowadzonej w ramach stowarzyszeń


Dominique Bilde, Sophie Montel, Steeve Briois

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wspierania działalności wolontariackiej prowadzonej w ramach stowarzyszeń  
B8-0006/2016

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że w Europie w działalność wolontariacką prowadzoną w ramach stowarzyszeń zaangażowanych jest 93 mln osób;

B.  mając na uwadze, że sieć stowarzyszeń, szczególnie ważna na obszarach wiejskich, ma niezwykle istotne znaczenie dla społeczności terytorialnych i stanowi wspaniałe bogactwo w wielu dziedzinach (sportu, kultury, działalności charytatywnej i społecznej, edukacji, wypoczynku itd.);

C.  mając na uwadze, że wolontariat polega na dobrowolnym i bezpłatnym dzieleniu się sobą i swoim czasem oraz umożliwia zdobywanie nowych umiejętności i nawiązywanie przyjaźni;

D.  mając na uwadze, że w wolontariacie europejskim jako wolontariusze mogą działać wszyscy młodzi ludzie w wieku od 18 do 30 roku życia;

1.  zachęca Komisję do większego docenienia wkładu wolontariuszy i środowiska stowarzyszeniowego w społeczeństwo;

2.  zwraca się do Komisji o wspieranie wszelkich możliwych działań na rzecz lepszego szkolenia wolontariuszy i uznawania ich kwalifikacji;

3.  zachęca Komisję, aby wspierała wolontariat europejski i rozwijała go wokół konkretnych działań oraz rozważyła jego poszerzenie w celu umożliwienia zdobywania podobnych doświadczeń przez wszystkich;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji oraz państwom członkowskim.

 

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności