NÁVRH UZNESENIA
PDF 243kWORD 60k
16.12.2015
PE574.526v01-00
 
B8-0006/2016

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o podpore dobrovoľníckych združení


Dominique Bilde, Sophie Montel, Steeve Briois

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o podpore dobrovoľníckych združení  
B8-0006/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže v dobrovoľníckych združeniach v Európe pôsobí viac než 93 miliónov osôb;

B.  keďže sieť dobrovoľníckych združení, obzvlášť dôležitá vo vidieckych oblastiach, má zásadný význam pre územie, na ktorom pôsobí, a predstavuje obrovský prínos pre množstvo oblastí (šport, kultúra, charita, sociálne veci, vzdelávanie, voľný čas...);

C.  keďže dobrovoľníctvo si vyžaduje osobnostný a časový vklad dobrovoľníka, ktorý sa dobrovoľníckej činnosti venuje z vlastnej vôle a bez nároku na finančnú odmenu, a umožňuje mu osvojiť si nové zručnosti a nadviazať priateľstvá;

D.  keďže Európska dobrovoľnícka služba (EDS) umožňuje všetkým mladým ľuďom vo veku od 18 do 30 rokov angažovať sa ako dobrovoľník;

1.  nabáda Komisiu, aby lepšie ocenila prínos dobrovoľníkov a združení pre spoločnosť;

2.  vyzýva Komisiu, aby podporila všetky opatrenia zamerané na skvalitnenie vzdelávania dobrovoľníkov a uznanie zručností dobrovoľníkov;

3.  nabáda Komisiu, aby prostredníctvom konkrétnych opatrení podporovala a rozvíjala EDS a uvažovala o jej rozšírení s cieľom umožniť jej absolvovanie čo najväčšiemu počtu ľudí;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii a členským štátom.

 

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia