NÁVRH USNESENÍ
PDF 154kWORD 60k
17.12.2015
PE574.528v01-00
 
B8-0008/2016

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o pomoci osobám bez domova v Evropské unii


Dominique Bilde, Sophie Montel, David Martin, Steeve Briois

Návrh usnesení Evropského parlamentu o pomoci osobám bez domova v Evropské unii  
B8-0008/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že článek 34 Listiny základních práv EU uznává základní právo na pomoc v oblasti bydlení;

B.  vzhledem k tomu, že právo mít slušné bydlení podmiňuje další práva: právo na soukromý a rodinný život, právo na soukromí a řadu občanských práv;

C.  vzhledem k tomu, že podle deníku The Guardian je v Evropě 11 milionů prázdných bytů;

D.  vzhledem k tomu, že podle odhadů 4 miliony osob v EU jsou bez domova, nebo bydlí ve velmi špatných podmínkách;

1.  žádá členské státy, aby řešení dostupnosti bydlení pro nejchudší občany a osoby bez domova považovaly za národní prioritu;

2.  žádá Komisi a členské státy, aby podporovaly všechny politiky, které umožňují bojovat proti nedůstojným podmínkám bydlení a podporují obnovu zastaralých bytů, zejména prostřednictvím modernizace nebo izolace, aby se snížily náklady na energie;

3.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal společně se jmény signatářů Komisi, Radě a členským státům.

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí