FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 153kWORD 58k
17.12.2015
PE574.528v01-00
 
B8-0008/2016

jf. forretningsordenens artikel 133


om bistand til hjemløse i Den Europæiske Union


Dominique Bilde, Sophie Montel, David Martin, Steeve Briois

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om bistand til hjemløse i Den Europæiske Union  
B8-0008/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at artikel 34 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder anerkender den grundlæggende ret til boligstøtte;

B.  der henviser til, at andre rettigheder er knyttet til retten til en anstændig bolig, nemlig retten til privatliv og familieliv, retten til intimsfære og flere borgerlige rettigheder;

C.  der henviser til, at 11 mio. boliger i Europa står tomme ifølge en undersøgelse i Guardian;

D.  der henviser til, at der er næsten fire mio. hjemløse personer eller personer med meget ringe boligforhold i EU;

1.  opfordrer medlemsstaterne til på nationalt plan at prioritere adgang til boliger for de af deres landmænd, som er dårligst stillet og uden bolig;

2.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at støtte alle politikker, der gør det muligt at bekæmpe uværdige boliger og støtter renoveringen af nedslidte boliger, navnlig gennem arbejde med henblik på at bringe boligerne i overensstemmelse med standarderne eller isolationsarbejde for at reducere energiregningen;

3.  pålægger sin formand at sende denne beslutning med angivelse af underskrivernes navne til Kommissionen, Rådet og medlemsstaterne.

 

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik