PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 147kWORD 58k
17.12.2015
PE574.528v01-00
 
B8-0008/2016

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


asunnottomien auttamisesta Euroopan unionissa


Dominique Bilde, Sophie Montel, David Martin, Steeve Briois

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys asunnottomien auttamisesta Euroopan unionissa  
B8-0008/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että Euroopan unionin perusoikeuskirjan 34 artiklassa tunnustetaan perustavanlaatuinen oikeus asumisen tukeen;

B.  ottaa huomioon, että kunnollinen asumus on edellytyksenä muille oikeuksille, joita ovat oikeus yksityis- ja perhe-elämään, oikeus yksityisyyteen ja monet kansalaisoikeudet;

C.  ottaa huomioon, että Guardian-lehden tutkimuksen mukaan Euroopassa on 11 miljoonaa tyhjää asuntoa;

D.  ottaa huomioon, että unionissa lasketaan olevan lähes neljä miljoonaa asunnotonta tai erittäin huonossa asunnossa asuvaa;

1.  pyytää jäsenvaltioita asettamaan kansalliseksi painopisteeksi asunnon saatavuuden kaikkein köyhimmille ja asunnottomille kansalaisille;

2.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan kaikkia sellaisia politiikkoja, jotka auttavat torjumaan kelvottomia asuinoloja ja tukevat rappeutuneiden asuntojen korjaamista erityisesti saattamalla ne vaatimusten mukaisiksi tai parantamalla niiden lämpöeristystä energiakulujen vähentämiseksi;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman ja allekirjoittajien nimet komissiolle, neuvostolle ja jäsenvaltioille.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö