PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 235kWORD 60k
17.12.2015
PE574.528v01-00
 
B8-0008/2016

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o pomoći za beskućnike u Europskoj uniji


Dominique Bilde, Sophie Montel, David Martin, Steeve Briois

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o pomoći za beskućnike u Europskoj uniji  
B8-0008/2016

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.  budući da se člankom 34. Povelje Europske unije o temeljnim pravima utvrđuje temeljno pravo na pomoć u vezi sa stanovanjem;

B.  budući da o pravu na pristojan smještaj ovise i ostala prava kao što su pravo na privatni i obiteljski život, pravo na privatnost te brojna građanska prava;

C.  budući da je prema anketi koju je proveo The Guardian 11 milijuna stambenih prostora u Europi prazno;

D.  budući da u Europskoj uniji živi približno 4 milijuna beskućnika i osoba u lošim uvjetima stanovanja;

1.  poziva države članice da kao nacionalni prioritet odrede osiguravanje stambenog prostora svojim najpotrebitijim stanovnicima koji nemaju dom;

2.  poziva Komisiju i države članice da podrže sve politike uz pomoć kojih će biti moguće boriti se protiv problema smještaja neprimjernog za život i kojima će se pružiti pomoć za renoviranje trošnih stambenih prostora kako bi bili u skladu s normama ili kako bi se popravila izolacija i smanjili energetski troškovi;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s imenima potpisnika, proslijedi Komisiji, Vijeću i državama članicama.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti