PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 382kWORD 59k
17.12.2015
PE574.528v01-00
 
B8-0008/2016

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl pagalbos benamiams Europos Sąjungoje


Dominique Bilde, Sophie Montel, David Martin, Steeve Briois

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl pagalbos benamiams Europos Sąjungoje  
B8-0008/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi ES pagrindinių teisių chartijos 34 straipsnyje pripažįstama pagrindinė teisė į paramą aprūpinant būstu;

B.  kadangi kitos teisės priklauso nuo teisės turėti deramą būstą, pvz.: teisė į privatų ir šeimos gyvenimą, teisė į privatumą ir daug pilietinių teisių;

C.  kadangi savaitraščio „Guardian“ atliktas tyrimas parodė, kad Europoje yra 11 milijonų tuščių būstų;

D.  kadangi Europos Sąjungoje yra maždaug keturi milijonai benamių ir asmenų, gyvenančių labai prastuose būstuose;

1.  prašo valstybių narių būsto suteikimą jų skurdžiausiems ir būsto neturintiems piliečiams padaryti nacionaliniu prioritetu;

2.  prašo Komisijos ir valstybių narių remti visų krypčių politiką, kuri padėtų kovoti su netinkamo oriai gyventi būsto problema ir remtų senų būstų renovaciją, visų pirma vykdant darbus, kad būstai atitiktų standartus, ir sandarinimo darbus, siekiant sumažinti sąskaitas už energiją;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją kartu su pasirašiusiųjų pavardėmis Komisijai, Tarybai ir valstybėms narėms.

Teisinė informacija - Privatumo politika