NÁVRH UZNESENIA
PDF 155kWORD 60k
17.12.2015
PE574.528v01-00
 
B8-0008/2016

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o pomoci bezdomovcom v Európskej únii


Dominique Bilde, Sophie Montel, David Martin, Steeve Briois

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o pomoci bezdomovcom v Európskej únii  
B8-0008/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže v článku 34 Charty základných práv EÚ sa uznáva základné právo na pomoc pri bývaní;

B.  keďže právom na dôstojné bývanie sú podmienené ďalšie práva: právo na súkromný a rodinný život, právo na súkromie a mnohé občianske práva;

C.  keďže podľa prieskumu denníka Guardian je v Európe 11 miliónov obytných priestorov neobsadených;

D.  keďže v EÚ žijú takmer 4 milióny ľudí, ktorí nemajú domov alebo bývajú vo veľmi zlých podmienkach;

1.  vyzýva členské štáty, aby si ako prioritu stanovili prístup svojich občanov patriacich k najodkázanejším osobám a bezdomovcom k bývaniu;

2.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali všetky politiky, ktoré umožňujú bojovať proti nedôstojnému bývaniu a podnecujú obnovu schátraných obytných priestorov najmä prostredníctvom prác zameraných na dosiahnutie súladu s normami alebo izoláciu s cieľom znížiť náklady na energiu;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s menami podpísaných poslancov Komisii, Rade a členským štátom.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia