NÁVRH USNESENÍ
PDF 159kWORD 60k
15.12.2015
PE574.530v01-00
 
B8-0010/2016

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o koncentraci tisku


Sophie Montel, Florian Philippot, Dominique Bilde

Návrh usnesení Evropského parlamentu o koncentraci tisku  
B8-0010/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že nadměrná koncentrace sdělovacích prostředků je v naprostém rozporu s článkem 11 Listiny základních práv Evropské unie, podle kterého „je třeba respektovat svobodu a pluralitu sdělovacích prostředků“;

B.  vzhledem k tomu, že na trhu francouzského tisku dochází k silné horizontální i vertikální koncentraci;

C.  vzhledem k tomu, že několik velkých skupin (Lagardère, Dassault, LVMH, La Dépêche, Rossel atd.) si rozdělilo hlavní část francouzského tisku, což vedlo ke vzniku místních monopolů nebo celostátních oligopolů;

D.  vzhledem k tomu, že francouzské sdělovací prostředky se soustřeďují kolem průmyslníků nebo miliardářů pocházejících z odvětví telekomunikací, což ohrožuje pluralitu sdělovacích prostředků;

E.  vzhledem k tomu, že přímá a nepřímá veřejná podpora tisku v roce 2012 dosahovala 1,2 miliardy eur, což představuje 11 % obratu v tomto odvětví;

F.  vzhledem k tomu, že tato koncentrace je nebezpečná a znepokojivá s ohledem na řádné fungování demokracie ve Francii;

1.  žádá Komisi a členské státy, aby zabránily této nadměrné koncentraci s cílem zaručit pluralitu informací a nezávislost sdělovacích prostředků.

Právní upozornění - Ochrana soukromí