RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 151kWORD 58k
15.12.2015
PE574.530v01-00
 
B8-0010/2016

vastavalt kodukorra artiklile 133


ajakirjanduse kontsentreerumise kohta


Sophie Montel, Florian Philippot, Dominique Bilde

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek ajakirjanduse kontsentreerumise kohta  
B8-0010/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.  arvestades, et ajakirjanduse liigne kontsentreerumine on otseselt vastuolus Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikliga 11, milles sätestatakse järgmist: „Massiteabevahendite vabadust ja mitmekesisust austatakse“;

B.  arvestades, et Prantsusmaa ajakirjandusturg on äärmiselt kontsentreerunud nii horisontaalselt kui ka vertikaalselt;

C.  arvestades, et suurem osa Prantsuse ajakirjandusest on jagunenud mõnede suurte kontsernide (Lagardère, Dassault, LVMH, La Dépêche, Rossel jt) vahel, mis põhjustab kohalike monopolide või üleriigiliste oligopolide teket;

D.  arvestades, et Prantsuse meediamaastik on koondunud telekommunikatsioonitööstuse või sellega rikastunud miljardäride ümber ja see seab ohtu meedia mitmekesisuse;

E.  arvestades, et otsene ja kaudne riigiabi kirjutavale ajakirjandusele oli 2012. aastal 1,2 miljardit eurot ehk 11 % sektori käibest;

F.  arvestades, et selline kontsentreerumine on ohtlik ja muret tekitav Prantsuse demokraatia tõrgeteta toimimise seisukohast;

1.  kutsub komisjoni ja liikmesriike takistama liigset kontsentreerumist, et tagada teabe mitmekesisus ja meedia sõltumatus.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika