PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 386kWORD 60k
15.12.2015
PE574.530v01-00
 
B8-0010/2016

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl spaudos koncentracijos


Sophie Montel, Florian Philippot, Dominique Bilde

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl spaudos koncentracijos  
B8-0010/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi pernelyg didelė žiniasklaidos koncentracija tiesiogiai prieštarauja Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 11 straipsniui, kuriame teigiama, kad „turi būti gerbiama žiniasklaidos laisvė ir pliuralizmas“;

B.  kadangi Prancūzijos spaudos rinkoje yra didelė vertikali ir horizontali koncentracija;

C.  kadangi keletas didelių grupių („Lagardère“, „Dassault“, LVMH, „La Dépêche“, „Rossel“ ir kt.) yra praktiškai pasidalijusios Prancūzijos spaudos rinką, vietos mastu sudarydamos monopolius, o nacionaliniu – oligopolius;

D.  kadangi Prancūzijos žiniasklaidos aplinką formuoja pramonės atstovai arba iš telekomunikacijų srities atėję milijardieriai, o tai kelia pavojų žiniasklaidos pliuralizmui;

E.  kadangi tiesioginė ir netiesioginė viešoji parama spaudai 2012 m. siekė 1,2 mlrd. eurų, t. y. 11 proc. šios pramonės šakos apyvartos;

F.  kadangi ši koncentracija yra pavojinga ir verčia susirūpinti, ar gerai veikia Prancūzijos demokratija;

1.  ragina Komisiją ir valstybes nares sustabdyti šią pernelyg didelę koncentraciją, kad būtų galima užtikrinti informacijos pliuralizmą ir žiniasklaidos nepriklausomumą.

Teisinė informacija - Privatumo politika