NÁVRH UZNESENIA
PDF 244kWORD 59k
15.12.2015
PE574.530v01-00
 
B8-0010/2016

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o koncentrácii tlače


Sophie Montel, Florian Philippot, Dominique Bilde

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o koncentrácii tlače  
B8-0010/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže nadmerná koncentrácia médií jednoznačne porušuje článok 11 Charty základných práv Európskej únie, ktorý stanovuje: „rešpektuje sa sloboda a pluralita médií“;

B.  keďže na trhu francúzskej tlače dochádza k výraznej horizontálnej a vertikálnej koncentrácii;

C.  keďže niekoľko veľkých skupín (Lagardère, Dassault, LVMH, La Dépêche, Rossel atď.) si rozdelilo hlavnú časť francúzskej tlače, čo viedlo k vzniku miestnych monopolov alebo národných oligopolov;

D.  keďže francúzske mediálne prostredie sa sústreďuje okolo priemyselníkov alebo miliardárov z odvetvia telekomunikácií, čo ohrozuje pluralitu médií;

E.  keďže priama a nepriama verejná podpora tlače v roku 2012 predstavovala 1,2 mld. EUR, t. j. 11 % obratu odvetvia;

F.  keďže táto koncentrácia je nebezpečná a znepokojujúca, pokiaľ ide o riadne fungovanie demokracie vo Francúzsku;

1.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabránili tejto nadmernej koncentrácii s cieľom zaručiť pluralitu informácií a nezávislosť médií.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia